آخرین بروز رسانی اخبار سایت جمعه 29 اردیبهشت 1402
 

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


شورای داوطلبان از هفت نفر عضو به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره محک که از بخش داوطلبان به هیأت مدیره راه یافته است  و همچنین مدیر بخش داوطلبان تشکیل می‌شود. اهداف شورای داوطلبان عبارت است از : جذب، حفظ ، آموزش، ارتقاء کارآیی، سازماندهی  و هدایت روش‌مند نیروهای داوطلب به بدنه موسسه محک به منظور کاهش مخارج و افزایش مشارکت‌های مردمی در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سازمان.

شورای فوق به منظور سازماندهی نیروهای داوطلب و استفاده بهینه از توانمندی‌های داوطلبان این بخش تشکیل شده است. در نمودار سازمانی، شورای داوطلبان ناظر بر فعالیت مدیر بخش داوطلبان است و خطوط کلی کاری و سیاست‌های بخش داوطلبان را تبیین می‌نماید. ارتباط شورای داوطلبان با مدیرعامل از طریق رئیس شورا خواهد بود.

دوره کاری شورا:
اعتبار کاری شورا دو سال خواهد بود. اعضای شورای قبلی موظف اند که در طول 15 روز کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات شورا را در اختیار اعضا شورای جدید بگذارند.
پس از انجام انتخابات در اولین جلسه داخلی شورا افراد با پست‌های زیر معرفی می‌شوند:
1.    هماهنگ کننده خدمات حمایتی
2.    هماهنگ کننده بیمارستان
3.    نماینده گروه جوان
4.    هماهنگ کننده امور جاری/اداری
5.    هماهنگ کننده آموزش و کار با بیمار (مشتمل بر اتاق بازی، کتابخانه سیار، تدریس، قصه خوانی و هنر درمانی)
6.    هماهنگ کننده  جلب مشارکت‌های مردمی
7.    هماهنگ کننده روابط عمومی و امور بین الملل