آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 28 دی 1401
 

 

 


1- درمان یار چه معنایی دارد؟
درمان یار فردی است که هزینه‌های ماهانه دارو و درمان یک یا چند کودک مبتلا به سرطان را تقبل می‌کند و با این روش او را در مسیر درمان بیماری یاری می‌دهد.

2- چرا محک کودکان را بطور مستقیم به درمان‌یاران معرفی نمی‌کند؟
محک از ابتدای تأسیس همواره اهمیت ویژه ای برای حفظ کرامت انسان‌ها و توجه به شرایط روحی کودکان تحت حمایت و خانواده‌هایشان قائل بوده است. از این رو محک هیچ‌گاه کودکان تحت حمایت را بطور مستقیم به درمان‌یاران معرفی نمی‌کند و یک درمان‌یار ارتباط شخصی با کودک ندارد. چرا که از یک سو کودکان محک با همراهی خانواده‌هایشان مراحل درمان را سپری می‌کنند و ارتباط مستقیم درمان‌یار با کودکان می‌تواند به روحیه و کرامت انسانی خانواده‌های کودکان لطمه وارد کند و یا از باور و اطمینانی که کودکان به پدر و مادر و خانواده خود دارند بکاهد. از سوی دیگر آشنایی درمان‌یار و کودکان ممکن است باعث ایجاد وابستگی و ارتباط معنوی میان آنها شود که این مسأله در طول زمان می‌تواند هم برای کودکان و هم درمان یاران مشکل ساز شود. همچنین یک درمان‌یار ممکن است بخواهد تنها بطور مقطعی و در مدت زمان محدودی کودکان را تحت پوشش قرار دهد و این مسأله نیز ممکن است به روحیه کودکان آسیب برساند.

محک ضمن قدردانی از همه عزیزانی که می‌خواهند به عنوان درمان‌یار، دوشادوش اهالی محک و خانواده‌ها، کودکان عزیزمان را در سپردن راه سلامتی همراهی کنند، تقاضا دارد که در تحقق اهداف متعالی محک که همانا حمایت همه جانبه از کودکان و خانواده‌های آنها همراه با حفظ شأن و منزلت آنها می‌باشد، ما را یاری کنند. امید است روزی برسد که در آن در کنار تمامی یاوران محک بهبود کودکان مبتلا به سرطان را جشن بگیریم.

3-  چرا این روش کمک از "سرپرستی" به "درمانیاری" تغییر نام داد؟
 این روش ابتدا با نام سرپرستی شناخته می شد اما به دلیل اینکه کودکان تحت حمایت محک همراه با خانواده‌هایشان و قیم یا سرپرست خود مراحل درمان را پشت سر می‌گذارند و با توجه به اهمیت حفظ کرامت انسان‌ها برای محک ، اصطلاح درمان یاری که برای این روش مناسب‌تر است در نظر گرفته شد.