آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 26 مهر 1400
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

محمد رضا پسر کشتى ساز محک است که با دستان هنرمندش کشتى‌هاى کوچک موتورى مى‌سازد و به آب مى‌اندازد. او می‌خواهد در آینده مهندس شود و نبوغ و هنر خود را در دنیایی بزرگ تر محک بزند.
محمد رضا روزهایی که در بیمارستان بستری است در کنار طی کردن مسیر درمان تا رسیدن به بهبودی، همیشه پر از انگیزه و خستگی ناپذیر مشغول ساخت و ساز است؛ و ما همه مى‌دانیم او ناخداى قهرمانى است که با امید موج‌هاى سرطان را در مى‌نوردد تا باور کنیم سرطان پایان زندگى نیست...