آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 28 شهریور 1401
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

امروز که کیان برای معاینه دوره‌ای بعد از چند ماه به محك آمد، مثل هميشه دوربينش را در دست داشت.
 
او، يكي از قهرمانان كوچك محك است كه با سرطان شجاعانه مبارزه كرده و اكنون قطع درمان شده است. ما با وجود اینکه دلتنگ بازيگوشي‌ها و شيرين زبانى هاى كيان هستیم، آرزو می‌کنیم که او را ديگر در بیمارستان نبينيم و هر روز شاهد قطع درمان و بهبودي كودكان مبتلا به سرطان بيشتري مانند او باشيم.
 
آرزو مى كنيم كيان از دريچه دوربينش هميشه سلامتى و اميد و فرداهايي خوب را ببيند.