آخرین بروز رسانی اخبار سایت سه شنبه 18 بهمن 1401
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

یک خانم جوان که تازه بعد از کلی درس خواندن شغلی پیدا کرده بود، وقتی اولین بار دستمزد یا (حقوقش) را گرفته بود؛ فکر کرد چی می‌تونه باهاش بخره که همیشه خاطره خوبی براش باشه.
اون خانم به یک خونه بزرگ که اسمش محک بود آمده و تمام دستمزد خودش را توی یک پاکت که شکل قلب بود و پر از عشق گذاشت و به محک هدیه کرد.
ما بچه‌های محک هم توی این پاکت یه عالمه ستاره‌های رنگی به اون خانم هدیه می‌کنیم و براش آرزوی سلامتی می‌کنیم.

علی (کودک محک)