آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 28 شهریور 1401
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

«شنیده‌ای که می‌گویند پشت هر شکستی موفقیتی است؟ 

راستش را بخواهید من اصلاً این موضوع را قبول نداشتم تا اینکه به محک آمدم و با کمک روان‌شناسان یاد گرفتم به جای ناامید شدن قصه بنویسم. در تمام این مدت احساسم نسبت به بیماری سرطان را روی کاغذ نوشتم و در نهایت کتابی شد که در دستم می‌بینید.» مرضیه 17 ساله، دفترش را به سمتم می‌گیرد. در آن داستان کودکی را نوشته که برای رسیدن به آرزوهایش تلاش می‌کند. این کودک نمادی از تمامی کودکان مبتلا به سرطان تحت حمایت محک است. او در ادامه می‌گوید: «آرزو دارم روزی کتابی برای همه کودکان مبتلا به سرطان بنویسم و در آن بگویم سرطان پایان زندگی و کودکی نیست. قصه‌ای که محک و تمامی اعضای این خانواده بزرگ قهرمانش خواهند بود.»

 

مرضیه فرزند 17 ساله محک است و آرزو دارد در آینده نویسنده شود. او این روزها خاطراتش زیر سقف محک را می‌نویسد و می‌گوید قهرمان قصه‌اش شما اعضای خانواده بزرگ محک هستید.