آخرین بروز رسانی اخبار سایت سه شنبه 18 بهمن 1401
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

با پسرش وارد آسانسور شد و بعد از انتخاب طبقه مورد نظر یک گوشه ایستاد. همان‌طور که داشت روسری‌اش رو روی سرش مرتب می‌کرد نگاهش به تابلوی نصب شده در آسانسور افتاد. عکس کودکان بهبودیافته قبل و بعد از بهبودی به همراه پیام تبریک، توجه مادر را به خود جلب کرد. لبخند امیدوارانه‌ای صورتش را فرا گرفت و همین‌طور که پسرش را در آغوش می‌کشید گفت: «این عکس‌ها را ببین مامان. من هم باید از تو عکس بگیرم تا وقتی خوب شدی ما هم از این عکس‌ها داشته باشیم.» لبخند رضایت و امید بر لب‌های مادر نشست و وقتی در آسانسور باز شد، مادر دلگرم‌تر از قبل به سمت بخش رفت تا فرزندش مراحل درمان را ادامه دهد.
بهبودی کودکان محک همیشه باعث خوشحالی نیکوکارانمان بوده و هست. اما این بار نتیجه همراهی شما باعث امیدواری مادری شد که باور کرد فرزندش می‌تواند مثل بیش از 6 هزار کودک دیگر، سرطان را شکست دهد و به سلامتی برسد. به امید روزی که تداوم همراهی‌ شما باعث بهبودی تمام کودکان مبتلا به سرطان شود.