آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 28 شهریور 1401
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

امروز اولین جلسه رادیوتراپی مهیار بود. فرزند 11 ساله محک از دیدن دستگاه بزرگ رادیوتراپی تعجب کرد اما با توضیحات پزشک معالجش بدون اینکه ترسی به دل راه بدهد پذیرای درمان شد. در این روزها برای مهیار و همه کودکان مبتلا به سرطان دعا کنیم که روزی این بیماری را شکست دهند.
 
هر روز 6 کودک مبتلا به سرطان تحت حمایت محک قرار می‌گیرند.
 
این یک حقیقت تلخ است؛ اما سال‌هاست با مشارکت شما حمایت از همه کودکان مبتلا به سرطان ایران با امید رسیدن به  شیرینی سلامتی محقق شده است.
 
در مسیر حمایت از کودکان مبتلا به سرطان مشارکت کنیم.