آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 28 دی 1401
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

کودکان محک کیک های کوچکی را با شکلات های رنگی تزیین کردند تا در جمع دوستان کوچک‌شان همراه والدین خود یک مهمانی خودمانی عصرگاهی را در اقامتگاه محک ترتیب دهند. 

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خدمات حمایتی محک این است که کودکان در محک مثل خانه خود راحت و شاد باشند واحساس در خانه بودن را تجربه کنند. این واحد تلاش می کند تا با ارائه حمایت های تخصصی توسط دو واحد مددکاری و روانشناسی کودکان و خانواده هایشان را در مسیر درمان همراهی کرده تا کودکان هرگز کودکی را فراموش نکنند. ما باور داریم که با حمایت های شما "در محک کودکی ادامه دارد..."