آخرین بروز رسانی اخبار سایت سه شنبه 30 آبان 1402
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

در بسیاری از زبان‌ها واژه «مادر» با واژه «پرستار» هم ریشه و هم خانواده‌ است. همه مادران در لحظات ناخوشی مراقب فرزندشان هستند،‌ اما مادر‌های محک بیشتر از بقیه مادرهایی که کودکشان در سلامتی است، شب و روز خود را به پرستاری از جگرگوشه‌شان می‌گذرانند. 

مادران محک درد کودک‌ را به دوش می‌کشند، با هر قطره اشکی که از چشم‌های فرزندشان می‌چکد، چینی به صورت‌شان می‌افتد و با هر فریاد حاصل از دردشان، تاری سفید به موهایشان اضافه می‌شود. ولی مادر به واسطه عشقی که در وجودش ریشه دارد، به راحتی خسته نمی‌شه و آنقدر این بار سخت را با خود به دوش می‌کشد تا روزی لب کودکش به لبخند باز شود. چرا که لبخند پاره تنش به زندگی مادرانه‌ا‌ش رنگ امید می‌زند. زیر این سقف با همراهی شما تلاش می‌کنیم لبخند امیدوارانه سهم تمام مادران محک باشد. روز مادر بر تمام این عاشقان امیدوار مبارک!

ارسال این صفحه برای دوستان