آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 28 شهریور 1401
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

برف که می‌بارد گیسوی سفید ننه سرما روی زمین کشیده می‌شود و همه جا را سفیدپوش می‌کند. با تعطیل شدن مدرسه‌ها، وقتی همه بچه‌ها شوق برف‌بازی و درست کردن آدم‌برفی دارند، دختری هست که به جای آدم‌برفی، عاشق رد پاهایش روی برف است و بر زمین سفید شده از برکت آسمانی راه میرود تا جای پاهایش را ببیند. 

برف امسال تمام کوه‌ها و خیابان‌های اطراف محک را سفید کرده، اما دختر کوچک قصه ما که به خاطر بیماری‌اش در یکی از اتاق های محک پشت پنجره نشسته، به جای ثبت رد پایش روی برف، آرزوی رفتن به خانه رو روی شیشه نقاشی می‌کند. برای برآورده شدن آرزوی قهرمان‌های کوچکمان ادامه کمک های شما ضروری است تا زیر این سقف بتوانیم شاهد بدرقه کودکان مبتلا به سرطان با سلامتی کامل به سمت خونه‌هایشان باشیم.

 

 

ارسال این صفحه برای دوستان