آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 4 آبان 1401
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

موسسه خیریه محک در طول فعالیت خود با تکیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر یاوران موسسه می‌داند، توانسته همواره تصویر روشنی از فعالیت‌های خود ارائه دهد. از آنجا که حمایت همه جانبه این موسسه مردم نهاد از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنها با تکیه بر جلب مشارکت‌های مردمی صورت می‌پذیرد،‌ لزوم آگاهی همه اقشار مردم از نحوه و جزئیات عملکرد مالی موسسه مورد تاکید است و این امر توسط انتشار صورت‌های مالی سازمان و گزارش بازرس و همچنین پاسخ هیأت مدیره به گزارش بازرس صورت می‌پذیرد.

 

بازرس موسسه در پایان هر سال کلیه محاسبات و عملیات مالی موسسه را مورد بررسی قرارداده و گزارش سالیانه خود به مجمع عمومی هیأت امنا را حداکثر تا 10 خرداد سال بعد تسلیم خواهد نمود. بازرس به منظور انجام وظیفه خود حق مراجعه به دفاتر و اوراق مالی موسسه و اخذ توضیح از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را در هر زمان خواهد داشت.


بازرس می تواند برای انجام مأموریت خود در صورت نیاز از خدمات موسسه حسابرسی استفاده نماید مجوز ارجاع کار به موسسه از طرف مجمع عمومی هیأت امنا صادر خواهد بود.

 

گزارش‌های سال 1389:

گزارش بازرس در سال مالی پایان پذیرفته به تاریخ 29 اسفند ماه 1389

پاسخ هیأت مدیره به گزارش بازرس 1389

 

گزارش‌های سال 1390:

صورت‌های مالی موسسه محک در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390

گزارش بازرس در سال مالی پایان پذیرفته به تاریخ 29 اسفند ماه 1390

پاسخ هیأت مدیره به گزارش بازرس 1390


گزارش‌های سال 1391:

صورت‌های مالی موسسه محک در سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391

گزارش بازرس در سال مالی پایان پذیرفته به تاریخ 30 اسفند ماه 1391

پاسخ هیأت مدیره به گزارش بازرس 1391

 

گزارش‌های سال 1392:

صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1392 به همراه گزارش حسابرس مستقل

 

گزارش های سال 1393:

صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1393 به همراه گزارش حسابرس مستقل

 

گزارش های سال 1394:

صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1394 به همراه گزارش حسابرس مستقل

 

گزارش های سال 1395:

صورت‌های مالی سال منتهی به 30 اسفند 1395 به همراه گزارش حسابرس مستقل

 

گزارش های سال 1396:

صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1396 به همراه گزارش حسابرس مستقل

 

گزارش های سال 1397:

 

صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1397 به همراه گزارش حسابرس مستقل

 

ارسال این صفحه برای دوستان