آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 28 شهریور 1401
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
با کمال احترام 
 
عطف به گزارش منتشر شده در روزنامه اعتماد به تاریخ 14 آبان ماه1392 در صفحه 9 (جامعه) و پایگاه خبری آن روزنامه به نشانی :www.etemadnewspaper.ir با عنوان "اسکناس‌های فرسوده بلای جان خیریه ها" مقتضی است به منظور تنویر افکار عمومی و بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به انتشار پاسخ این موسسه اقدام فرمایید.
 
به نظر می رسد هدف غایی گزارش مذکور  برحذر داشتن خیرین از اهدای اسکناس های مستعمل به موسسات خیریه است. اما حجم زیادی از این گزارش به موسسه ی خیریه ی محک اختصاص یافته و خواسته یا ناخواسته اقدامات موثر این موسسه را در جهت تبدیل اسکناس های فرسوده به وجوه رایج و تلاش های انجام شده برای تعیین تکلیف اسکناس‌های غیر قابل مبادله را زیر سوال می‌برد. 
 
از آنجا که اعتماد و شفافیت، مهم‌ترین مسئولیت موسسات خیریه  می‌باشد، پیرو سوالات مطروحه توسط خبرنگار روزنامه اعتماد پیرامون اسکناس‌های فرسوده جمع‌آوری شده از قلک‌های محک، موسسه با دعوت از ایشان آمادگی سازمان را جهت ارائه کلیه مستندات و دلایل خود اعلام نمود. در این جلسه که نزدیک چهار ساعت به طول انجامید کلیه مستندات و دلایل در نهایت شفافیت و پاسخگویی ارائه گردید که اشاره مجدد به مهم‌ترین آنها که تصاویر آن در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته است  ضروری تشخیص داده می‌شود:
 
1.    نامه شماره 2167/1/65 مورخه 24-5-85 به قائم مقام وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع استعلام در زمینه نحوه اقدام در ارتباط با اسکناس‌های فرسوده و سکه های خارج از رده و تبدیل آنها به وجوه رایج و قابل استفاده که پیگیری های لازم در مورد آن صورت گرفت و نتایج آن در بند زیرتوضیح داده می‌شود.
2.    نامه شماره 2953/1/60 مورخه 9-7-85 به اداره نشر اسکناس و خزانه به دنبال پیگیری‌های انجام شده بر روی نامه ردیف 1 که به تحویل مسکوکات خارج از رده به آن اداره منجر گردیده و نتیجه اقدام بر روی آن منعکس است. همچنین در این چارچوب اسکناس‌های خارج از رده، مبادله گردیده، اما به پاسخی در زمینه اسکناس‌های غیر قابل مبادله منجر نشده است. 
3.     نامه شماره 1-571/م مورخه 20-7-92 به رئیس محترم سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی پیرو خبر منتشره در روزنامه همشهری شنبه 20 مهر 1392 و مصاحبه با رئیس محترم سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با موضوع امحای اسکناس‌های فرسوده؛ که در این نامه استعلام در زمینه مواجهه با این موضوع انجام شد، اما تا این تاریخ پاسخ مکتوب آن واصل نگردیده است.
4.    نامه شماره 19940/92 مورخه 22-7-92 به ریاست محترم بانک ملی شعبه فردوسی به دنبال پیگیری خبرنگار روزنامه اعتماد؛ و درخواست دستورالعمل مکتوب در این زمینه که تا این تاریخ پاسخ مکتوب آن واصل نگردیده است.
5.    همچنین مراجعات مکرر به بانک ها جهت تعیین تکلیف اسکناس‌های غیر قابل مبادله صورت گرفته است که همانگونه که در متن گزارش آمده است دو مورد به دعوت و با اصرار این موسسه با حضور خبرنگار آن روزنامه انجام شده و همان گونه که متن خبر روزنامه اعتماد نشان می‌دهد به دریافت یک دستورالعمل مکتوب در این زمینه منجر نگردیده است. 
پر واضح است که امحا اسکناس‌ها توسط محک، موضوع امحای هر نوع اسکناسی نیست؛ بلکه در ارتباط با حجم بسیار محدود و اندکی از این اقلام است که اسکناس‌هایی غیر قابل مبادله شامل کپک زده، تکه تکه و فاقد مهر و امضا هستند و شکل ظاهری آنها عمدتا به صورت ممزوجی از کاغذ، کپک و قارچ است. بر اساس تحقیقات علمی مکرر انجام شده در جهان و در ایران که یک نمونه آن به پیوست  به دفتر روزنامه اعتماد ارائه گردیده است، تاکید بر این دارد که این موارد یک خطر بالقوه برای افراد جامعه خصوصا کارکنان بانک‌ها، افراد مسن، کودکان و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بوده و می‌تواند خطرات بسیار جدی به دنبال داشته باشد (منبع: فصلنامه سلامت کار ایران ).
 
لازم به ذکر است که اسکناس‌های فرسوده در محک به صورت مستمر با همکاری کارکنان زحمتکش شبکه بانکی کشور در حال مبادله و جایگزینی هستند.
 
در پایان خاطر نشان می‌سازد که موسسه خیریه محک با احترام به نیات خیرخواهانه و خداپسندانه مردم نیکوکار این سرزمین پذیرای اهدایی آنها به هر میزان و به هر شکل ممکن با قدمی یا قلمی یا درمی می‌باشد. این موسسه  با فراهم آوردن شرایط استفاده از این هدایا به نفع کودکان معصوم مبتلا به سرطان تا آخرین نقطه ممکن را وظیفه خود می‌داند. امید است توضیحات فوق روشن کننده وضعیت موجود بوده و جهت تکمیل این توضیحات از یاوران گرامی و آحاد مختلف جامعه دعوت می‌گردد با بازدید از موسسه از نزدیک و به صورت شفاف با فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان آشنا شوند.
 
روابط عمومی موسسه خیریه محک