آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 4 آبان 1401
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

بر مبنای اساسنامه محک مدیر عامل برای مدت 2 سال از میان هیأت مدیره و یا خارج از آن انتخاب می گردد؛ اختیارات و وظایف مدیر عامل در چهارچوب اختیارات و مصوبات هیأت مدیره توسط هیأت مذکور تعیین می گردد.

 

مدیر عامل کنونی محک:

دکتر آراسب احمدیان - از 1386 تا کنون

عنوان: دکتر
نام و نام خانوادگی: آراسب احمدیان
سمت در محک: مدیر عامل از سال 1386 تا کنون
سمت خارج از محک: -
تاریخ تولد: شهریور 1345
محل تولد: تهران
 
تحصیلات:
دیپلم: دبیرستان خوارزمی- تهران- 1363- رشته ریاضی فیزیک
کارشناسی: دانشگاه تهران- تهران- 1368- رشته فیزیک / حالت جامد
کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد- تهران شمال – 1377- رشته ژئوفیزیک/ زلزله شناسی
کارشناسی ارشد: دانشگاه کمپتن – آلمان – 1389 – MBA
شغل:
مدیر عامل محک
پست الکترونیک در محک: a.ahmadian@mahak-charity.org

ارسال این صفحه برای دوستان