آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 4 آبان 1401
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مدیر عامل:

آراسب احمدیان

شماره تماس: 23501267

 

 

 

مدیر خدمات حمایتی:

بهناز آسنگری

شماره تماس: 23501392

 

مدیر IT:

فخرالدین اسکندریان

شماره تماس: 23501128

 

 

مدیر دفاتر شهرستانها:

شیرین امین الهی

شماره تماس: 23501080

 

مدير پرستاري:

زهرا نقی‌پور

شماره تماس: 23501268


 

 

 

مدير پشتيباني بيمارستان:

هادي جعفري راد

شماره تماس: 23501245
 

 

 

مدير جلب مشاركت هاي مردمي:

حمید خانی

شماره تماس: 23501247
 

 

مديرمنابع انساني:

مریم دیانتی

شماره تماس: 23501166

 

 

مدير امور داوطلبان:

شهره زرگر

شماره تماس: 23501368


 

 

مدير روابط عمومي و امور بين الملل:

صبا کامکار

شماره تماس: 23501347
 

 

رئيس بيمارستان:

عظیم مهرور

شماره تماس: 23501270

 

مدير امور مالي:

زهره نور محمد

شماره تماس: 23501072

 

 

مدير  استراتژی و سیستم‌ها:

مرجان رضوانی

 شماره تماس: 23501267