آخرین بروز رسانی اخبار سایت سه شنبه 18 بهمن 1401
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

اولین همایش «بررسی نقش خدمات حمایتی در مؤسسات مردم نهاد» 27 بهمن 1390 به مناسبت هفته جهانی سرطان و روز جهانی سرطان کودکان در محک برگزار می‌شود.

این همایش توسط ‌بخش خدمات حمایتی محک با هدف آشنایی با آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی ناشی از سرطان کودکان و بررسی حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی ، و روانی از گروه‌های آسیب دیده و یا در معرض آسیب در سازمان‌های مردم نهاد به بررسی نقش خدمات حمایتی در این حوزه می‌نماید.

بخش خدمات حمایتی محک با سه مجموعه مددکاری، روانشناسی و مراکز اقامتی، یکی از مهم ترین و اصلی ترین واحدهایی است که مستقیماً به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنان خدمات حمایتی را ارائه می نماید. هنگامی که کودکی دچار بیماری سرطان می شود تمام اعضا خانواده تحت تأثیر قرار می گیرد و بنابراین همه افراد خانواده نیازمند حمایت همه جانبه مادی، معنوی، رفاهی و اجتماعی هستند. بخش خدمات حمایتی با همکاری تیم درمانی، این حمایت همه جانبه را انجام می دهد. هدف بخش خدمات حمایتی گسترش چتر حمایت محک است تا خانواده ها بتوانند بدون نگرانی، تنها به درمان کودکان خود فکر کنند و کودکان بتوانند شادمانه تر فرآیند درمان را طی نموده و آرزوهای آنها از بودن یا نبودن، به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.

محک از این رو به برگزاری همایش های تخصصی با محوریت خدمات حمایتی می پردازد که با برقراری ارتباط بین سازمان‌های مردم نهاد و تبادل تجربیات و بهره‌گیری از دانش تجربی سازمان‌های آنها و همچنین افزایش ارتقاء سطح دانش شاغلان در موسسات مردم نهاد و آشنایی با آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی ناشی از سرطان کودک به بهترین دستآورد های حمایتی برای کودکان مبتلا به سرطان برسد.

امید داریم با همراهی شما بتوانیم با شناخت وسیع و عمیق تر از آسیب‎های سرطان کودکان و به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش در زمینه های حمایتی روز به روز در مسیر گسترش حمایت‌ها از کودکان مبتلا به سرطان و گروه‌های آسیب دیده و یا در معرض آسیب گام برداریم.