آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 20 دی 1402
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

با توجه به انسان محور بودن  محک و ارزش‌های نیروی انسانی برای پیشرفت سازمان ها خصوصاً سازمان‌های غیر دولتی، بخش کارگزینی از امور اداری منفک گشت و در ساختار سازمانی جدید به عنوان حوزه منابع انسانی تعریف شده است. از ابتدای سال 1387 وظیفه جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی بر اساس آخرین یافته های علمی در این زمینه به عهده این واحد می باشد.

برنامه ها و اهداف:
• طراحی و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان محک
• طراحی و تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران
• طراحی و تدوین نظام جامع آموزشی کارکنان محک
• طراحی و اجرای نظام سنجش افکار ( رضایت سنجی) کارکنان محک
• طراحی، تدوین و پیاده سازی مدل تعالی منابع انسانی

محک به عنوان موسسه ای که در تعامل با سایر سازمان های دست اندر کار سرطان کودکان است نیاز به آن دارد که به توسعه نیروی انسانی به عنوان محور پاسخ به نیاز جامعه و بیانیه ماموریت خود توجه ویژه ای بعمل آورد. بنابراین محک، توجه ویژه ای به بخش منابع انسانی خود دارد تا با شناخت درست از نیازها و ظرفیت های سازمان در انتخاب،‌ مدیریت و تربیت نیروی انسانی اهداف محک را برآورده کند. لذا محک اهمیت خاصی برای توسعه برنامه راهبردی برای بهبود و ساختن ظرفیت سازمانی  و بهبود منابع انسانی خود قائل شده است. محورهای این برنامه راهبردی به شرح زیر می باشد:
1.مطالعه و بررسی سیاست ها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی مؤسسه.
2.تدوین و اولویت بندی اهداف کوتاه مدت و میان مدت مدیریت منابع انسانی در راستای اهداف کلان و استانداردهای حاکم
3. طراحی و تدوین برنامه های عملیاتی مدیریت منابع انسانی با توجه به مقتضای نیاز و زمان در مؤسسه. 
4.اجرای برنامه های زمانبندی شده برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی.


همکاری با محک

ارسال این صفحه برای دوستان