آخرین بروز رسانی اخبار سایت سه شنبه 25 مرداد 1401
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
موسسه خیریه محک با اعتقاد به اصل شفافیت، بر این باور است که نحوه انجام فعالیت هایش در حوزه های خیریه، درمان و تحقیقات و قوانین و ضوابط حاکم بر حجم وسیعی از فرآیند هایی که بصورت روزمره در قالب این سه فعالیت صورت می‌پذیرد باید بصورت مستقیم و بی واسطه در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
انعکاس شفاف نحوه تبدیل کمک‌های یاوران و نیکوکاران نیک‌اندیش جامعه به خدمات تخصصی درمانی، حمایتی و رفاهی و تمامی آنچه که در محک می‌گذرد از اصولی است که موسسه همواره به آن پایبند است.
کلیه فرآیندهای معرفی شده ذیل بر اساس آیین نامه مالی موسسه خیریه محک می‌باشد و رعایت و عمل به آن تعهد سازمانی کلیه واحدهای موسسه و بیمارستان می‌باشد.


› حسابرسی و بازرسی مالی

› پرداخت هزینه های بیماران

دریافت عواید بیمارستان

› خرید کالا و خدمات

› جذب کمک

› استخدام

 

 

ارسال این صفحه برای دوستان