آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 4 آبان 1401
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
موسسه خیریه محک با اعتقاد به اصل شفافیت، بر این باور است که نحوه انجام فعالیت هایش در حوزه های خیریه، درمان و تحقیقات و قوانین و ضوابط حاکم بر حجم وسیعی از فرآیند هایی که بصورت روزمره در قالب این سه فعالیت صورت می‌پذیرد باید بصورت مستقیم و بی واسطه در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
انعکاس شفاف نحوه تبدیل کمک‌های یاوران و نیکوکاران نیک‌اندیش جامعه به خدمات تخصصی درمانی، حمایتی و رفاهی و تمامی آنچه که در محک می‌گذرد از اصولی است که موسسه همواره به آن پایبند است.
کلیه فرآیندهای معرفی شده ذیل بر اساس آیین نامه مالی موسسه خیریه محک می‌باشد و رعایت و عمل به آن تعهد سازمانی کلیه واحدهای موسسه و بیمارستان می‌باشد.


› حسابرسی و بازرسی مالی

› پرداخت هزینه های بیماران

دریافت عواید بیمارستان

› خرید کالا و خدمات

› جذب کمک

› استخدام

 

 

ارسال این صفحه برای دوستان