آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 20 دی 1402
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

استخدام
در مورد وظیفه جذب نیروی انسانی در محک، به منظور رعایت عدالت در استخدام  بررسی پرسشنامه هایِ استخدامِ ارسال شده ابتدا توسط بخش منابع انسانی انجام می گیرد و سپس، فرآیند استخدام با تشکیل کمیته استخدام که وظیفه آن انجام ارزیابی های حضوری و تخصصی از متقاضیان استخدام است آغاز می شود.

اعضای کمیته استخدام عبارتند از:‌ مدیر عامل(رئیس کمیته) – مدیر منابع انسانی (عضو و دبیر کمیته) – مدیر بخش ذیربط (عضو کمیته) – نماینده داوطلبان (عضو کمیته) – روانشناس (عضو کمیته) .این کمیته طی دو مرحله به ارزیابی متقاضیان استخدام می پردازد.در مرحله اول ارزیابی عمومی انجام می شود. در این مرحله ارزیابی متقاضی توسط اعضای کمیته انجام می شود و متقاضیانی که با اکثریت آرا مورد قبول اعضای کمیته استخدام قرار گرفته اند برای ارزیابی تخصصی به مدیر ذیربط معرفی می شود. مرحله دوم که ارزیابی تخصصی است، توسط مدیر ذیربط انجام می شود و نتیجه آن به اعضای کمیته اعلام می شود. بدیهی است که نتیجه نهایی با ارزیابی تخصصی مشخص می شود.

ارسال این صفحه برای دوستان