آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 15 آذر 1402
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

برگه آزمایش دخترش تارا را گرفت و باهم از آزمایشگاه محک بیرون آمدند. 

همانطور که دستش را گرفته بود و در راهروی بیمارستان راه می‌رفتند تا آزمایش را به دکتر نشان دهند، یک لحظه سر جایش ایستاد. نگران بود. جواب را باز کرد و سعی کرد از روی اعداد و نوشته‌ها بفهمد حال جگرگوشه‌اش آنقدری خوب شده که بتواند برای چند روز او را به خانه ببرد یا نه. تارا هم ایستاد. چشمش به برگه آزمایش بود و با صدای آرام پرسید:«مامان حالم بهتر شده؟»

 

زیر این سقف، قصه‌ها پر از نگرانی و دغدغه سلامتی است. تا وقتی مهر و حمایت شما را زیر این سقف داریم، می‌توانیم امیدوار ماندن مادرهای محک را ببینیم.

ارسال این صفحه برای دوستان